Val av utbildningsanordnare

Att välja utbildningsanordnare när man själv står i steget att vidareutbilda sig är svårt. Det finns många aktörer på marknanden som erbjuder det som sedan gammalt kallas KBT Steg 1, men som ändå inte räknas som en GPU. Vi förstår din svårighet. Du vill ha ut max av en utbildning som många gånger kostar mycket pengar. Vi kan oxå säga att i vår egen genomlysning blev vi själva förvånande, när vi såg hur mycket som finns på marknaden. Men, vi blev även förvånade över de enorma prisskillnader som föreligger mellan olika aktörer och hur svårt det var att genom olika sidor genomföra någon kvalitetsbedömning av utbildningarna kontra vad jag kan få ut av utbildningen.

Om du är intresserad av att söka en grundläggande psykoterapiutbildning, finns det några viktiga saker att tänka på. Här är några riktlinjer och överväganden:

Behörighetskrav: För att söka en grundläggande psykoterapiutbildning bör du ha en yrkesexamen inom vård och behandling. Exempel på sådana yrken inkluderar socionom, sjuksköterska eller läkare. Utbildningen är ett behörighetskrav för att gå vidare till Psykoterapeutprogrammet på högskola.

Inriktningar: Grundläggande psykoterapiutbildning erbjuds med olika inriktningar. Du kan välja mellan:

  • Familjeterapeutisk inriktning: Fokuserar på familjeterapi och nätverksarbete.
  • Kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning: Fokuserar på KBT-metoder.
  • Psykodynamisk inriktning: Fokuserar på psykodynamiska metoder.

Kombinera studier och arbete: Utbildningen är avancerad och bedrivs på halvfart under minst tre terminer (hos oss fyra terminer). Du kommer att förena ditt pågående yrkesarbete med teoretiska studier och klientarbete under handledning. Klientarbetet innebär att du genomför psykoterapeutisk behandling med patienter/klienter eller par/familjer på din arbetsplats, under handledning av en legitimerad psykoterapeut. Var beredd på att kunna arbeta med psykoterapi på din arbetsplats under utbildningstiden.

Kunskap och förståelse: Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter inom psykoterapi. Du kommer att lära dig om teori, metodik, pskykopatologi, diagnostik, behandlingsforskning och lagstiftning.

Utbildningsanordnarens kvalitet: Beroende på vad du vill ha ut av utbildningen kommer marknaden ställa olika krav. Tex så finns det exempel i vårt egna nätverk som gått en KBT steg 1 utbildning som diskvalificerats av arbetsgivare då arbetsgivaren bedömt kvaliten i utbildningen som för låg. Den har helt enkelt inte motsvarat vad arbetsgivaren ställer för krav på sina anställda. 

Sammanfattningsvis, när du söker en grundläggande psykoterapiutbildning, se till att uppfylla behörighetskraven och välj den inriktning som passar dina intressen och yrkesmål. Om du vill fortsätta utvecklas inom detta skrå och faktiskt ha en gedigen utbildning som ger dig möjlighet att bli godkänd av tex sjukvården som arbetsgivare eller läsa vidare till psykoterapeut bör du istället välja utbildningsanordnare som auktoriserats genom sfKBT. Deras auktorisering medför att utbildningsanordnare kvalitetsgranskas utifrån uppställda krav som oxå godkänns av arbetsgivaren samt de skolor som bedriver psykoterapeutsutbildningar. Vi har valt att gå igenom det auktoriseringen då vi inte vill att våra elever ska slå i något utvecklingstak efter att ha gjort en stor investering i sitt yrkesliv.

Lycka till med din utbildning!

Varför vi väljer fyra istället för tre terminer:

sfKBT rekommenderar i sina riktlinjer att utbildningen ska bedrivas under fyra terminer med motiveringen att eleven ska ha bra teoretiskt stöd inför sitt egna klientarbete (ska ha hunnit med att ta till sig teorierna) samt en rimlig tid att kunna bedriva ett bra terapeutisk arbete med en klient/patient från start till avslut. Vi tänker likadant, eleven ska ha förutsättningar till att göra ett bra jobb för individen och då behövs det mer tid.